Ciele združenia

 

Medzi hlavné ciele združenia patrí

      g) poskytovanie poradenských služieb svojím členom.