Kontakt

 


  OZ vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným
   
Panenska 24
Bratislava
811 03
   
42130727
2621162140/1100
 

IBAN SK49 1100 0000 0026 2116 2140

 

  E-mail: info@regulovanenajomne.sk
   
  tel.: 0905 52 32 02